HVORDAN JOBBER LEKANG FILTER MED BÆREKRAFT?

Lekang Filter skal bidra til en bærekraftig utvikling for kommende generasjoner. Vi tar ansvar for nåværende og fremtidige miljømessige, sosiale og økonomiske konsekvenser.  

Gjennom våre eiere Indutrade AB, samarbeidet i Lekang Group og vår egen miljøpolicy, forplikter vi oss å til å redusere miljøpåvirkningen, ta vare på menneskene og skape vekst og innovasjon.  

Vi tilbyr filterprodukter som øker energieffektiviteten og lønnsomheten for våre kunder. God filtrering sikrer en bærekraftig produksjon og bidrar til mindre forurensninger i luft, vann og på land. Ved å bruke riktig filter av høy kvalitet, kan våre kunder også redusere miljøbelastningen.

Her kan du lese mer om Lekang Filter sitt arbeid for bærekraft innen miljø, arbeidsmiljø og hvordan vi tar sosialt ansvar