HVORFOR SJEKKE VANNKVALITET I KJØLEVÆSKER?

Kjølevæske konsentrat (glykol) skal blandes med rent pH nøytralt vann, helst pH 7. For høy eller for lav pH-verdi i vannet gjør kjølevæsken alkalisk eller etsende, og vil skade kjølesystemet og motordeler. Vannkvalitet (pH) kan enkelt måles med teststrips (varenr CC2609). 

Dersom vannet ikke er rent nok eller holder for høy eller lav pH, kan du bestille ferdigblandet Fleetcool OAT EG eller ES Compleat EG kjølevæske