NÅR BØR JEG RENSE KJØLESYSTEMET?

Ved geledannelse, misfarging, uklar kjølevæske, rust eller andre avvik, bør du tømme kjølesystemet.  Kjør motoren varm med godkjent rensemiddel for kjølesystemer som Fleetguard Restore eller Restore Plus, avhengig av hvilken forurensning du har i systemet. Skyll systemet med rent vann. Fyll opp med ny ferdigblandet Fleetcool OAT EG eller ES Compleat EG kjølevæske. 

Vi anbefaler også at du renser systemet når du skal bytte til en ny type kjølevæske, hvis det er synlige avvik i forhold til ny kjølevæske på den som dreneres. 

Restore og Restore Plus rensevæsker fra Fleetguard  

Restore er et alkalisk basert rensemiddel som er særlig egnet for å rense silikatgele. Restore Plus er et syrebasert rensemiddel som er effektivt for å fjerne kalkavleiringer. Begge rensevæskene kan brukes på alle typer kjølesystem.