Filterklyngen innenfor Indutrade styrker sin posisjon

Indutrade kjøper den danske filterspesialisten Safematic A/S, som blir en del av forretningsområdet Fluids & Mechanical Solutions, FMS, hvor også Lekang Group er med. Indutrade kjøper alle aksjene i det danske selskapet Safematic A/S.  

Økt kompetanse innenfor filtrering  

For både Lekang Group og Safematic A/S betyr oppkjøpet at de kan tilby enda bedre produkter til kundene. Gjennom et tett samarbeid kan de sammen øke sin kompetanse og utvide produkttilbudet for å gi kundene markedets beste filterløsninger. 

“Vi ser at det er en stor fordel å ha Safematic med i samme forretningsområde. De har stor ekspertise innenfor prosess- og ventilasjonsfiltrering, som supplerer Lekang Group på en god måte”, sier Øystein B. Andreassen, Country manager i Lekang Filter AS, Norge  

Også Peter Skov Nielsen, grunnleggeren av Safematic A/S, ser store fordeler med oppkjøpet.   

“Med Indutrade i ryggen og et tett samarbeid med Lekang Group, ser vi at vi kan utvikle oss på en mer bærekraftig måte. Våre kunder er det viktigste for oss, og nå kan vi styrke vårt tilbud til dem. Vi tror på langsiktige relasjoner og vil gjøre det trygt og enkelt for kundene”, sier Peter Sov Nielsen.

Lekang Filter AS – en del av Lekang Group og Indutrade 

Lekang Filter AS er en del av Lekang Group, sammen med Filterteknik Sverige AB i Sverige, Filterteknik A/S i Danmark og Filterteknik Suomi OY i Finland. Hvert selskap jobber mot sine respektive markeder og med de samme filterprodusentene. Sammen har de felles datasystemer, logistikk og katalogsystemer som gir effektiv drift og høy servicegrad. De har også Skandinavias største filterlager, med 12’000 unike filter på lager. 

Lekang Group er en del av Indutrade, en internasjonal teknologi- og industrigruppe som består av over 200 selskaper i over 30 land. Lekang Group inngår i forretningsområdet Fluids & Mechanical Solutions, FMS. Indutrade jobber på en desentralisert måte for å skape bærekraftig, lønnsom vekst ved å utvikle og kjøpe opp vellykkede selskaper ledet av lidenskapelige entreprenører. Indutrade hadde en omsetning på 27 milliarder svenske kroner i 2022, og aksjen er børsnotert på Nasdaq Stockholm. 

For ytterligere informasjon, kontakt:  
Øystein B. Andreassen, Country manager
Lekang Filter AS 
+47 97 70 94 41
[email protected]