Garantibetingelser

Cummins Filtration garantien for Fleetguard produkter

Fleetguard produkter fra Cummins Filtration har markedets beste garanti. Fleetguard filterelementer og kjølevæske dekkes av Cummins garantien fra installasjonsdato og gjennom hele den anbefalte levetiden for produktet. Hvis et Fleetguard produkt med mangler eller avvik forårsaker skader på motoren eller komponenter, vil garantien dekke tilbakebetaling av kostnader ved reparasjon eller erstatning.

Du kan når som helst reklamere på et Fleetguard produkt med følgende betingelser:

  • Hvis noe skulle skje som gjør det nødvendig å reparere en motor eller motorkomponenter vil Cummins Filtration dekke kostnader for å reparere eller erstatte den ødelagte motoren eller motorkomponentene. Maskingarantier kan vanligvis ikke tilsidesettes kun på grunn av bruk av Fleetguard produkter.
  • Garantien gjelder så lenge man holder seg til maskinprodusentens anbefalinger vedrørende olje- og filterskift-intervaller. Ved vask eller noen form for service av luftfilterelementer bortfaller garantien. For kjølevæskeprodukter vil garantien bortfalle dersom Fleetguard kjølevæske blandes med kjølevæske fra en annen produsent.
  • Cummins Filtration er ikke ansvarlig for redusert levetid eller feil som skyldes feilaktig bruk av produktet, feilaktig installasjon, forandringer, forsømmelse eller ulykker. Cummins Filtration er heller ikke ansvarlig for nedetid, tap av inntekt, annen tilfeldig skade eller følgeskader.

Et lite utvalg Fleetguard produkter har en begrenset garanti. Se side 2 i «Cummins Filtration Warranty, LT20715”

Garanti for øvrige produkter

Vi henviser til NL 17, «Alminnelige leveringsbetingelser for levering av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk utrustning i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige» NL 17 er utarbeidet av DI – Danmark, Teknologiateollisuus – Teknologiindustrin – Finland, Norsk Industri – Norge og Teknnikföretagen – Sverige.

Kontakt oss dersom du vil ha tilsendt NL 17.

Lekang Filter salgsbetingelser med hvordan du reklamerer på et produkt eller sender varer i retur.