Salgsbetingelser

På denne siden finner du salgsbetingelser og leveringsbetingelser. Posten Bring er vår hovedleverandør for transport av filterpakker i Norge.

Salgsbetingelser i henhold til NL17

Med unntak av tekst under følger vi NL17, «Alminnelige leveringsbetingelser for levering av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk utrustning i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige».
 
Kontakt oss dersom du vil ha tilsendt NL 17.  

Leveringsbetingelser

Varene leveres EXW Hølen. Transport fra lageret i Hølen skjer på kjøpers regning og risiko. Som transportør benytter vi i hovedsak Bring. Dersom ordren må sendes samme dag avtales dette med Kundeservice.

TIDSFRISTER

Bedriftspakke dør-dør med Bring: kl. 14.00 
Sendes normalt samme dag.

Bedriftspakke ekspress-over-natt med Bring: kl. 15.00
Sendes samme dag.

Stykkgods/partigods med Bring: kl. 10.00
Sendes normalt samme dag.

Flyekspress med Jetpack: Må avtales. Kontakt oss her
Sendes samme dag.

Andre transportoppdrag: Må avtales. Kontakt oss her
Sendes som avtalt.

Priser og betalingsbetingelser

Prisene kan endres med umiddelbar virkning ved store endringer i valutakurser eller prisendringer fra våre leverandører.

Standard betalingsbetingelser er 15 dager for godkjente kontokunder. Etter forfall beregnes 1% rente pr. mnd. Etter 2. gangs purring sendes betalingssaker til rettslig inkasso.

Selger forbeholder seg retten til salgspant i de solgte varene inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt i sin helhet. (Jfr. Panteloven §3-14 til §3-22). Varene kan ikke videreselges før de er betalt.

Ordre med nettoverdi under kr 500 får et ordregebyr på kr 50.

Reklamasjon og Retur

Ved reklamasjoner og retur av produkter vennligst kontakt Kundeservice på telefon 64 98 20 00 eller [email protected]  slik at vi kan rette opp feilen så raskt som mulig. Vi sender Reklamasjonsskjema og Returskjema når det er behov.

TRANSPORTSKADER
Transportskade på varer må meldes inn snarest og uten ugrunnet opphold.

REKLAMASJON
Reklamasjon på feil mottatt vare må skje innen 10 dager etter at varen er mottatt.

Reklamasjon på et montert produkt må skje innen 12 måneder etter at varen er mottatt. Det defekte produktet må sendes til Lekang Filter sammen med Reklamasjonsskjema og Returavtale. Returen må være avtalt på forhånd med Lekang Filter.

RETUR
Retur av varer må skje innen 12 måneder etter at varen er mottatt. Det forutsettes at returvaren er en lagervare og at returen er avtalt med Lekang Filter. Ved varer i retur må det følge med et Returskjema. Varer som sendes i retur må ligge i original emballasje og være uskadet og fremstå som nye.  

Returskjema er gyldig i 1 måned.

Kunden belastes 20% av varebeløpet og returfrakten. Skyldes returen feil hos Lekang Filter kan varene sendes tilbake uten omkostninger, og hele varebeløpet vil bli kreditert. Dette forutsetter at varene returneres med Bring på Lekang Filters avtale og at det er avtalt på forhånd med Lekang Filter.

Bestillingsvarer tas ikke i retur.

Garantibetingelser