Salgsbetingelser

På denne siden finner du salgsbetingelser og leveringsbetingelser. Posten Bring er vår hovedleverandør for transport av filterpakker i Norge. Priser og betalingsbetingelser. Reklamasjon og Retur.

Salgsbetingelser i henhold til NL17

Med unntak av tekst under følger vi NL17, «Alminnelige leveringsbetingelser for levering av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk utrustning i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige» NL 17 er utarbeidet av DI – Danmark, Teknologiateollisuus – Teknologiindustrin – Finland, Norsk Industri – Norge og Teknnikföretagen – Sverige.  
 
Kontakt oss dersom du vil ha tilsendt NL 17.  

Leveringsbetingelser

Varene leveres EXW, Hølen. Transport fra lageret i Hølen skjer på kjøpers regning og risiko. Som transportører benytter vi i hovedsak Bring. Dersom ordren må sendes samme dag avtales dette med kundeservice.

Tidsfrister:
Bedriftspakke dør-dør
med Bring: kl. 14.00.  Sendes normalt samme dag.
Bedriftspakke ekspress over natt med Bring kl 15.00. Sendes samme dag.
Stykkgods/partigods med Bring: kl 10. 00. Sendes normalt samme dag.
Løse kolli med varetaxi på Østlandsområdet: kl. 10.00. Sendes normalt neste dag.
Flyekspress med Jetpack: Må avtales. Sendes samme dag.
Andre transportoppdrag etter kunders behov. Må avtales. Sendes samme dag.

Bestillinger mottatt etter bestillingsfristen og som må sendes samme dag, får hastegebyr: kr 100. Vareforsikring etter avtale.

Priser og betalingsbetingelser

Prisene kan endres med umiddelbar virkning ved store endringer i valutakurser
eller prisendringer fra våre leverandører.

Emballasje belastes med kostpris.

Standard betalingsbetingelser er 15 dager for godkjente kontokunder. Etter forfall beregnes 1% rente pr.mnd. Etter 2. gangs purring sendes betalingssaker til rettslig inkasso.

Selger forbeholder seg salgspant i de solgte varene inntil kjøpesummen med tillegg
av renter og omkostninger er betalt i sin helhet. (Jfr. Panteloven §3-14 til §3-22).
Varene kan ikke videreselges før de er betalt.

Kr. 50,- dersom ordrens nettoverdi er under kr 500.

Reklamasjon og Retur

Ved reklamasjoner og retur av produkter vennligst kontakt Kundeservice på telefon 64 98 20 00 eller [email protected]  slik at vi kan rette opp feilen så raskt som mulig. Vi sender Reklamasjonsskjema og Returskjema når det er behov.

Reklamasjon på feil mottatt vare eller på en vare som er skadet under transport,
må skje innen 10 dager etter at varen er mottatt.

Reklamasjon på et montert produkt må skje innen 12 måneder etter at varen er mottatt. Det defekte produktet må sendes til Lekang Filter AS sammen med Reklamasjonsskjema og Returavtale.

Retur av varer må avtales med Lekang Filter AS. Ved varer i retur må det følge med et Returskjema. Varer som sendes i retur må ligge i original emballasje og være uskadd. Dersom varene må sendes tilbake til produsenten må varene i tillegg være umerket.

Returskjema er gyldig i 1 måned. Det innebærer at ikke-fakturerte varer som skal i retur vil bli fakturert, dersom vi ikke mottar varene innen 1 måned.

Kunden belastes 20% av varebeløpet og returfrakten. Skyldes returen feil hos Lekang Filter kan varene sendes tilbake uten omkostninger, og hele varebeløpet vil bli kreditert.

Bestillingsvarer tas ikke i retur.

Garantibetingelser