Med årets julebrev 2020 ønsker vi deg en god jul

Lekang Filter ønsker deg en god jul

Kjære kunde og samarbeidspartner

Det er en glede for oss å dele årets julebrev 2020 – i det året som Lekang Filter fyller 50 år. Vi er stolte over historien vår, og vi har både medarbeidere og kunder som har vært hos oss i over 30 år.

I år ønsker vi å uttrykke en spesiell takk for tillit og god dialog, selv om vi ikke har hatt anledning til å møtes slik vi hadde ønsket gjennom året. Stor takk også til den fine gjengen med forhandlere som sørger for filter til lokale kunder i byer og bygder over hele Norge.

Ingen kunne vel spå hvilke konsekvenser Covid-19 skulle få for verdensøkonomien, den norske økonomien, bedrifter, helsevesen, reiseliv, skoler og barnehager og ikke minst hver og en av oss, som da Norge stengte ned i mars.

Hos Lekang Filter ble strategien å bygge opp lageret for å sikre leveringer og en høy servicegrad til våre kunder. Lagermedarbeiderne har jobbet på skift og resten av teamet reiste hjem til hjemmekontorer og Teams. Innkjøp har gjort en enorm innsats med å skaffe varer, og våre leverandører med produksjon i områder med stor smittespredning har hatt tøffe utfordringer. I slike situasjoner drar vi stor fordel av Lekang Group og vårt felles innkjøpssamarbeid. Det betyr at vi alltid har flere alternativer.

I høst lanserte vi  også en ny og mer brukervennlig utgave av LFS – webapplikasjonen som hjelper deg å finne riktig filter.

Vi er takknemlige for å ha unngått permitteringer. Det har vært stor pågang av etterspørsler fra både gamle og nye kunder, vi ser ut til å nå årets budsjett og vi kan starte 2021 med en fin ordrereserve.

Årets julegave går til Nasjonalforeningen for folkehelsen, en frivillig organisasjon som arbeider med å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens.

Takk igjen for tilliten gjennom 50 år! Ønsker deg en riktig God Jul og et Godt Nytt år!