Norges største filterlager og beste servicegrad

Det skal være raskt og enkelt å få tak i riktig filter fra Lekang Filter. Derfor har vi over 5 000 unike filtervarianter på vårt hovedlager i Hølen, og et landsdekkende forhandlernett med lokale lagre.

Vi jobber derfor kontinuerlig for å ha korrekte filter og riktig antall på lager til enhver tid. Vi setter strenge krav til oss selv og vi følger utviklingen nøye.  Fra januar til mai  2020 hadde vi en servicegrad på 93% (filter på lager) og en leveringssikkerhet på 91% (at vi holder det vi lover) – vi jobber med å forbedre dette ytterligere.

Lekang Filter har valgt EazyStock som styringsverktøy for lageroptimalisering. Vi har ukentlige statusmøter for å følge opp ordre og planlegge innkjøp, og vi har en tett dialog med kunder, forhandlere og leverandører om ordrestatus og leveringer. Lekang Group samkjører også leveringer til de tre hovedlagrene i Norge, Sverige og Danmark.

Våre kundeundersøkelser viser at Lekang Filter blir foretrukket som leverandør nettopp fordi vi tar servicegrad og leveringssikkerhet på alvor.

Kundereferanser

LFS kundeportal

Produktsider for filter