Automatfilter bidrar til at kloakkfett blir til Veas-jord

Veas, som er Norges største renseanlegg, eies av kommunene Oslo, Bærum, Asker og Nesodden. I tillegg til effektiv vannrensing jobber Veas for at flest mulige næringsstoffer skal bringes tilbake til kretsløpet. I dag produserer de Veas-jord, som er et jordforbedringsmiddel, og flytende biogass for transportsektoren.

For å produsere Veas-jord har Veas utviklet et anlegg som skiller ut kloakkfett fra fire fettfang. Fettet suges inn i en syklon og pumpes ut for å blandes med slam. Etter pumpa er det montert et automatfilter med en renseteknologi i form av knivfiltrering. Indikatoren fanger opp når filteret er tett og renseprosessen settes i gang.  Filterelementet skrapes rent for slam, og partikler som fanges opp i en beholder blir brukt i en ny prosess. Rengjøringen skjer uten avbrudd i produksjonen.

Fett fra avløpsvann og kloakk lukter mer enn selve kloakken. Vi sjekket flere filterløsninger, men valget falt på dette automatfilteret som kunne bygges inn i et lukket anlegg for å unngå lukt. I tillegg er det minimalt med vedlikehold, noe som gjør at vi sparer tid på krevende rengjøring av utstyret.

Freddy Kittelsen, prosjektleder i Veas.

Vil du viter mer om energieffektive automatfilter?

Vi leverer selvrensende og energieffektive automatfilter for hydraulikkoljer, vann og andre typer væsker.

Filterløsninger til mange bransjer