Automatisk renseanlegg for diesel på redningsskøyte

Redningsselskapet har ulike filterløsninger for å oppnå riktig dieselkvalitet på sine redningsskøyter. Dieselsystemet på redningsskøyta RS 126 Harald V har vært renset ved hjelp av en separator siden båten var ny for 18 år siden. Separatoren var moden for utskiftning og valget falt på KFWA Main, et helautomatisk renseanlegg for diesel fra Lekang Filter.

Vi har god erfaring med automatisk renseanlegg på dieselsystemet fra andre redningsskøyter. Den nye løsningen forenkler vedlikeholdet. Separatoren som ble byttet ut måtte rengjøres. På renseanlegget skal vi kun bytte filter

Per Morten Larsen, Teknisk Inspektør i Redningsselskapet.

Som hovedleverandør av filter til Redningsselskapet er det viktig for Lekang Filter å bidra til at mannskapet på skøytene får det enkelt med filter og en sikker drift. Alle skøytene blir kartlagt fortløpende av Tom-Eigil Olavsrud, slik at alle inspektører og mannskap har oversikt over det totale filterbehovet.