Filterpakker for havbruk applikasjoner

Salmar Farming har valgt Lekang Filter som leverandør av filterpakker til dieselmotorer og hydraulikk. Lekang Filter sørger også for oppdaterte maskinlister med oversikt over alle filter.

Hos Salmar Farming har behovet for antall filter til aggregater, motorer og hydrauliske systemer på oppdrettsanlegg og arbeidsbåter økt i takt med den enorme utviklingen de har hatt. De ønsket et enklere opplegg for filter og ville samle flest mulig kjøp til en leverandør.

Løsningen ble kundetilpassede maskinlister fra LFS – Lekang Filter System   for å gjøre det enkelt å bestille komplette filterpakker og rett filter til rett maskin. Vi bistår med teknisk support ved behov.