RMF Systems blir en del av Des-Case Corporation

Doedijns Group International (DGIannonserte i mars 2018 salget av sin filterdivisjon, RMF Systemstil Des-Case CorporationDes-Case Corporation med hovedkontor i Goodlettsville, Tennessee, USA, ble stiftet i 1983 med ideen om å utvikle innovative filterprodukter for smøremiddelbeskyttelse. 

RMF Systems har i løpet av 30 år blitt en betydelig aktør i filtreringsmarkedet, med en spesiell fokus på offline/bypass filtrering, pustefilter og løsninger for tilstandsovervåking til et bredt spekter av markeder. 

Lekang Filter ser frem til å utvide RMF filterprogrammet for hydraulikk- og smøreoljesystemer, med Des-Case åndingsfilter av høy kvalitet. Nesten hver dag møter vi kunder med problemer som skyldes fuktighet i hydraulikk- og drivstofftanker. 

Produkter filtrering og vedlikehold av hydraulikk og smøreolje

Oljerenhet i hydraulikk og smøreoljesystemer