Energibesparende ventilasjonsfilter fra Interfil

Et velfungerende ventilasjonssystem er avgjørende for helsen vår, og påvirker også energiforbruket. Ved å velge et ventilasjonsfilter av høy kvalitet, holder du skadelige partikler borte samtidig som du sparer energi. Filtrene er den delen av ventilasjonssystemet som det er rimeligst å forbedre.

Vi tilbyr norskproduserte ventilasjonsfilter av høy kvalitet og med kort leveringstid. Interfil og Lekang Filter har hatt et tett samarbeid gjennom flere tiår. Interfil produserer i Sjåk og har et topp moderne testlaboratorium som oppfyller dagens strenge krav til testing av ventilasjonsfilter.

1. juli 2018 erstattet ISO standard 16890:2016 den tidligere EN779:2012 standarden for ventilasjonsfilter. Den nye standarden inneholder blant annet strengere krav til testmetoder og ny klassifisering med PM klasser.

Filterelementer for ventilasjon