RS valgte automatisk renseanlegg på dieselsystemet til RS 126

På redningsskøyta RS 126 Harald V har de nylig erstattet en eldre separator med KFWA automatisk renseanlegg på dieselsystemet. Gevinsten er enkelt vedlikehold og sikker drift.

Redningsselskapet (RS) er en frivillig humanitær medlemsorganisasjon som jobber for å gjøre det tryggere å ferdes på sjøen.

Som hovedleverandør av filter til Redningsselskapet er det viktig for Lekang Filter å bidra til at mannskapet på skøytene får det enkelt med filter og en sikker drift. Alle skøytene blir kartlagt fortløpende av Tom-Eigil Olavsrud, slik at alle inspektører og mannskap har oversikt over deres totale filterbehov.

Lekang Filter bistår også inspektørene med teknisk support. På redningsskøyta RS 126 Harald V har de nylig erstattet en eldre separator med KFWA automatisk renseanlegg på dieselsystemet.

Se hele referansen med bilder og tekniske data her