HVA ER BETA VERDI PÅ ET FILTER?

Beta (βₓ) verdien på et filter beskriver filtereffektivitet, det vil si filterets evne til å fange opp antall partikler av en viss mikron (µm) størrelse.

Filterprodusenter bruker Multipass-test (ISO standard 16889) for å måle beta verdier. Multipass-testen måler filterets evne til å fjerne partikler av teststøv over et bredt område av partikkelstørrelser (mikron). Dette gir en serie Beta-verdier for filteret i motsetning til prosentvis effektivitet (absolutt og nominell).

Beta (βₓ) verdien = Antall oppstrøms partikler (før filteret) ≥ x μm / Antall nedstrøms partikler (etter filteret) ≥ x μm

Illustrasjonen over viser utregninger på to ulike 3 mikron (µm) filter.

Vi tenker oss at det er to hydraulikkfilter og ser nærmere på utregningen av det nederste. Antall partikler i hydraulikkoljen før filteret er 1000 stk. Antall partikler i hydraulikkoljen etter filteret er 1 stk.

Betaverdien (3 µm) blir 1000 / 1 = 1000 (beta 1000).
Filtermedia stopper 1000 partikler på 3 mikron før det slipper 1 partikkel igjennom filteret. 

Filtereffektiviteten i prosent blir (1000-1) / 1000 = 0,999 x 100 = 99,9 %.
Filtermedia stopper 99,9 % partikler på 3 mikron.

Det er verdt å merke seg at et filter med Beta verdi over 75 er absolutt filter, mens et filter med Beta verdi under 75 er nominell filter.

Forskjellen på nominell og absolutt mikron filtrering