HVA ER DE MEST VANLIGE FILTRENE PÅ ET HYDRAULIKKSYSTEM?

I et hydraulikksystem er det sugefilter, by-pass filter, trykkfilter, returfilter og åndingsfilter/pustefilter.

Du kan også ha et offline filter aggregat (sirkulasjonsfilter) på selve tanken. Filteraggregatet har sin egen pumpe og filterhus, og filtrerer oljen i tanken uavhengig av drift. Fordelene med et offline filter er at det blir kontinuerlig sirkulasjon og filtrering på tanken og mindre forurensinger i selve systemet.

Kjekt å vite om filter i et hydraulikksystem

Filterhus og filterelementer for hydraulikk og smøreoljer