HVOR OFTE BØR JEG BYTTE LUFTFILTER PÅ EN DIESELMOTOR?

Vi anbefaler at du monterer en indikator på luftfilteret. Indikatoren vil varsle når luftfilteret har nådd den maksimale motstand som er oppgitt av motorprodusenten. Motstanden vil bygge seg opp etter hvert som filterelementet blir tett.

Vi anbefaler ikke hyppig skifte av filterelementet, vask eller rensing ved hjelp av trykkluft. Dette vil gi usynlige skader og resultere i at filterelementet slipper gjennom partikler – som igjen vil skade motoren.