HVORDAN FÅR JEG TAK I RIKTIG HYDRAULIKKFILTER?

Jeg har behov for et eller flere filterelementer

Det enkleste er hvis du har nummeret på det filterelementet du skal erstatte, eller om du kan lese av nummeret på selve filterhuset. Hvis ikke må vi vite hva slags hydraulikkfilter det er. Er det trykkfilter, returfilter eller sugefilter? Hva skal det brukes til? Kjenner du fabrikatet? Hvilken applikasjon sitter det på?

Har du dårlig med informasjon kan du eventuelt sende oss et bilde og oppgi mål (lengde, indre diameter og ytre diameter).

 Jeg har behov for et komplett filterhus

Har du et filterhus som skal erstattes, så send oss nummer og fabrikat på det huset du har. Fortell oss om det gjelder et trykkfilter, returfilter eller sugefilter. Send også med informasjon om:

  • Arbeidstrykk
  • Kapasitet
  • Hvilken hydraulikkolje som skal filtreres
  • Viskositet på oljen
  • Ønsket mikron på filteret
  • Behov for by-pass?
  • Behov for indikator?
  • Andre krav eller spesifikasjoner

Send din forespørsel til [email protected].

Oljerenhet – Kjekt å vite om filter i et hydraulikksystem

Oljerenhet med flere aktuelle artikler. Her kan du også laste ned vår Håndbok i oljerenhet.