NOMINELL ELLER ABSOLUTT MIKRON FILTER?

Mikron (µm) er størrelsen på partikler som fanges opp i filtermedia – med en viss effektivitet som måles i prosent.

Absolutt mikron filtrering har effektivitet større enn 98,6% (betaverdi over 75). Nominell mikron har effektivitet lavere enn 98,6 % (betaverdi under 75).

Hvis du sammenligner et filter (A) på 10 mikron absolutt med et filter (B) på 10 mikron nominell, vil filter (A) stoppe flere partikler på 10 mikron (og større) enn filter (B).

Grovt sett kan man si at filter med cellulose og stål media er nominell, men glassfiber media er absolutt. Det er verdt å merke seg forskjellen på nominell og absolutt filtrering når man sammenligner filter fra ulike leverandører. For å gjøre eksakte sammenligninger av filter anbefaler vi at du får tak i tekniske datablader fra leverandøren. Her kan du blant annet sjekke betaverdien.

Beta (βₓ) verdien på et filter beskriver filtereffektivitet