Vi flytter til Deli Skog næringspark  

Vi flytter Norges største filterlager til Deli Skog næringspark i Vestby i 2024 for å få mer plass. For å sikre fremtidig vekst må vi lagerføre de filtrene som kundene har behov for.  

I mai 2024 flytter vi til nye lokaler i Deliveien 19 i Deli Skog næringspark i Vestby. I det nye bygget får vi ca 2000 kvadratmeter med lager på første plan og kontorplasser og møterom på andre plan. Bygget eies av Moen Engros AS

Lekang Filter forsyner norsk industri med filter og  kjølevæske til maskiner og utstyr. I ca 50 år har vi holdt til i landlige omgivelser i Gamle Hobølvei i Hølen, rett ved E6 syd i Vestby kommune. I dag er vi 22 medarbeidere på hovedkontoret i Hølen og to i Bergen. Lageret, med ca 75 000 filter er Norges største filterlager. Hver dag kommer det en strøm av varer inn til lager som distribueres ut igjen til forhandlere og kunder innen marekder som anlegg, landbasert industri, marine, havbruk, olje og gass.   

“Grunnen til at vi flytter er behovet for mer plass. For å sikre fremtidig vekst må vi lagerføre de filtrene som kundene har behov for. Det har vært positivt at vi kom inn såpass tidlig i byggeprosessen, slik at vi har fått være med å tilpasse de nye lokalene etter våre behov. Her skal vi sammen skape en ny og trivelig arbeidsplass for våre medarbeidere.” 

 Øystein B. Andreassen, Country Manager, Lekang Filter AS 

Norges største filterlager for bærekraftige produksjoner 

Filter er en viktig reservedel på maskiner og utstyr som inngår i en produksjon. Enhver nedetid med maskinstans er ikke forenelig med prinsippene for bærekraft. De siste årene preget med koronapandemi og konflikter, har gjort det vanskeligere å få forutsigbare leveringer.  

Derfor tar vi strategiske skritt for å sikre deg effektiv levering fra Norges største filterlager. Målet er å levere riktig filter til rett tid for å bidra til at kundene får en bærekraftig produksjon.  

En av suksessfaktorene for å legge riktig varer til lager for kundene, er kundeportalen Lekang Filter System (LFS). I LFS kan kunder legge opp sin egen maskinpark og få oversikt over hvilke filter som går til hvilken maskin. I tillegg får de lagerlister som viser det totale filterbehovet og kan enklere planlegge innkjøp til service og lager. Med LFS kundeportal får både kunden og Lekang Filer innsikt i hvilke filter som er i omløp.  

Lekang Filter er en del av Lekang Group og Indutrade  

Lekang Filter AS er en del av Lekang Group, sammen med Filterteknik Sverige AB i Sverige, Filterteknik A/S i Danmark og Filterteknik Suomi OY i Finland. Hvert selskap jobber mot sine respektive markeder og med de samme filterprodusentene. Sammen har vi felles datasystemer, logistikk og katalogsystemer som gir effektiv drift og høy servicegrad.  

Lekang Group er en del av Indutrade, en internasjonal teknologi- og industrigruppe, som består av over 200 selskaper i over 30 land.