Filter til landbasert industri

Norsk industri blir stadig mer automatisert. I tråd med Industri 4.0 er det i dag prediktivt vedlikehold som gjelder for effektiv produksjon. Vi tilbyr filter av høy kvalitet og korrekte filtreringsløsninger som tillater produksjonen å kjøre i henhold til planen, samtidig som vedlikeholdskostnadene holdes nede.

Gjennom flere tiår har vi levert filter til en rekke industribedrifter innen metalforedling, gruvedrift, bergverk, raffinerier, treforedling, næringsmiddel, kraftproduksjon, marine teknologi og havbruk. Vi har derfor solid erfaring og kompetanse innenfor området for å finne den rette løsningen for din bransje. Vi samarbeider tett med ledende filterprodusenter i Europa og kan gjøre unike kundetilpasninger med hensyn til kapasiteter, materialer og branding.

Vi kartlegger filter på alle kjøretøy og stasjonære maskiner og lager maskinlister i Lekang filtersystem. Da får du full oversikt over ditt filterbehov, og det blir enklere å styre forespørsler og innkjøp. Du kan også føle deg trygg på at du får rett filter til rett maskin. Med Lekang filtersystem kan du samle alle innkjøp til en leverandør og handle online.

Hovedprodukter
  • Filterhus og elementer for hydraulikk, smøreoljer og brennolje
  • Prosessfilter og strainere
  • Filteraggregater og oljegeneratorer (vakuum/varme)
  • Filtertraller for hydraulikk og smøreolje
  • Ventilasjonsfilter
  • Støvfilteranlegg og filterelementer
  • Luft og åndingsfilter
  • Utstyr for tilstandsovervåking av hydraulikk- og smøreolje m/u fjernovervåkingssystem
  • Laboratorietjenester
  • Filterkurs tilpasset ulike nivåer av kunnskap

Varemerker
Referanser