Transport

Filter til latebiler og busser

Filter og kjølevæske til lastebiler og busser

I over 50 år har vi levert filter til busser og lastebiler. Innenfor transportnæring og bilberging har vi kunder som gjør egen service på egne kjøretøy og som ønsker å kjøpe alle filter fra en leverandør. Vi har også kunder som gjør service på busser og togmateriell.

For deg som gjør service på egne kjøretøy har vi flere muligheter. Det er enkelt å bruke våre applikasjonslister med et oppsett på hver modell av de mest populære lastebilene. Alle filter er oppført med bilde, originalnummer og spesifikk informasjon. Alternativt kan vi kartlegge alle filter og lage filterlister i vår webapplikasjon LFS.

Med begge alternativer får du full oversikt over ditt filterbehov, og det blir enklere å styre forespørsler og innkjøp. Du kan også føle deg trygg på at du får rett filter til rett kjøretøy. Med LFS kan du samle alle innkjøp til en leverandør og bestille filter i LFS webshop.

For deg som driver serviceverksted er vår webapplikasjon LFS et godt hjelpemiddel for å søke på filternummer for å finne overganger eller tekniske data. Du kan også lage en filterliste over de mest aktuelle kjøretøyene og få oversikt over hva du bør ha på lager.

Vi gjør det også enkelt for deg ved å tilby en type kjølevæske som du kan bruke på alle kjøretøy.

Last ned Kataloger og Brosjyrer eller vår Håndbok i oljerenhet

Hovedprodukter innen transport

Leverandører