Filter til havbruk

Vår andel filterpakker til havbruksnæringen stiger i takt med utviklingen som har vært innen oppdrettsnæringen. Vi leverer til oppdrettsflåter, brønnbåter, produksjonsanlegg og ulike arbeidsfartøy.

Tette dieselfilter er en av de vanligste årsakene til driftsstans. Som en ekstra sikkerhet kan du montere diesel forfilter fra Separ med vannutskiller. Med en duplex variant kan du bytte filter under drift. Vi har også varianter med vannalarm.

Vi kartlegger filter på fartøy og forflåter og lager maskinlister i Lekang filtersystem. Da får du full oversikt over ditt filterbehov, og det blir enklere å styre forespørsler og innkjøp. Du kan også føle deg trygg på at du får rett filter til rett maskin. Med Lekang filtersystem kan du samle alle innkjøp til en leverandør og handle online.

Hovedprodukter
  • Filterpakker til motorer, aggregater, kompressorer, blowere og hydrauliske systemer
  • Ventilasjonsfilter
  • Prosessfilter, strainere og automatfilter for produksjonsanlegg
  • Filter for vanninntak og lossevann

Varemerker
Referanser