Kraftproduksjon

Filter for kraftproduksjon

Filter av høy kvalitet til norsk kraftproduksjon

96 % av den norske kraftforsyningen produseres i 1550 kraftverk rundt om i det ganske land, kun en liten andel kommer fra vindkraftverk. Ikke planlagte produksjonsstans på et kraftverk som er ubemannet eller som ligger litt avsides bør ikke skje for ofte.

Vi har en rekke små og store vannkraftverk på kundelisten. Vi kartlegger filter på alle maskiner og utstyr og lager maskinlister i vår webapplikasjon LFS. Da får du full oversikt over ditt filterbehov, og det blir enklere å styre forespørsler og innkjøp. Du kan også føle deg trygg på at du får rett filter til rett maskin. Med LFS kan du samle alle innkjøp til en leverandør og bestille i LFS webshop.

Vi hjelper også til med råd og veiledning når du har behov for å bytte ut gamle filterhus. Det kan også være effektivt med et selvrensende filterhus for kjølevann eller sirkulasjonsfilter som automatisk vedlikeholder hydraulikk og smøreolje. Vil du være proaktiv bør du velge utstyr for tilstandsovervåking av kritiske oljesystemer. Vi har også mobile filtertraller med eller uten frekvensomformere og partikkeltellere for rensing av oljesystemer.

Lekang Filter er kvalifisert leverandør (ID-1009) i Achilles Utilities NCE for energisektoren :

Hovedprodukter

  • Filterhus og elementer for hydraulikk- og smøreolje
  • Åndingsfilter (pustefilter) som fjerner partikler og/eller fuktighet i olje
  • Automatiske filter, manuelle filter og strainere for vann
  • Offline filteraggregater og vakuumaggregater
  • Filtertraller for hydraulikk- og smøreolje
  • Utstyr for tilstandsovervåking av hydraulikk- og smøreolje m/u fjernovervåkingssystem
  • Laboratorietjenester, kontakt teknisk sjef Hamireza Afrassiabi
  • Filterkurs tilpasset ulike nivåer av kunnskap

Varemerker