Filter til fartøy

Gjennom mange tiår har vi forsynt trofaste rederikunder med filterpakker til alle typer fartøy. I Norge er vi også stolt leverandør av filter til Redningsselskapet.

Daglig får vi forespørsler på filternummer og komplette filterpakker. Vi har fokus på rask respons, riktig filter og rett levering. På vårt hovedlager i Hølen syd for Oslo lagerfører vi over 7000 filtervarianter av høy kvalitet, som øker motorens levetid og gir samme effektivitet som originale filter.

Vi kartlegger filter på alle typer fartøy og lager maskinlister i Lekang filtersystem. Da får du full oversikt over ditt filterbehov og det blir enklere å styre forespørsler og innkjøp, spesielt for deg som har en stor flåte. Du kan også føle deg trygg på at du får rett filter til rett maskin. Med Lekang filtersystem kan du samle alle innkjøp til en leverandør og handle online.

Referanser med filter til marine


Hovedprodukter
 • Filterpakker til dieselmotorer, aggregater, kompressorer, og hydrauliske systemer
 • Filteranlegg og filter med vannutskiller for brennolje
 • Hydraulikk-, smøreolje- og giroljefilter
 • Filterelementer og komplette lensevannseparatorer
 • Koaliserende filter for oljedamp og veivhusventilasjonsfilter
 • Oljebehandlingsanlegg for hydraulikk og gir
 • Automatfilter for alle typer applikasjoner
 • Simplex, duplex og Y-strainere
 • Trykkluftfilter og absorbsjonstørkere
 • Vann og prosessfilter
 • Ventilasjonsfilter (HVAC)
 • Smøreoljepumper
 • Oljekvalitetsmålere og partikkeltellere for hydraulikk- og smøreolje

Varemerker