Revac sparer tid og ressurser med færre filterleverandører

Revac AS i Revetal er en av de største bedriftene i Europa innen behandling av EE-avfall fra elektriske og elektroniske apparater. Etter at de valgte Lekang Filter som hovedleverandør av filter til alt fastmontert utstyr har de fått færre leverandører å forholde seg til. Lekang Filter leverer i hovedsak hydraulikkfilter, prosessfilter og støvfilter.  

Etter hvert som Revac har utvidet med flere produksjonslinjer har produktsjef Tom-Eigil Olavsrud tatt turen innom og kartlagt filter på nytt utstyr. Nye filter blir registrert i webapplikasjonen LFS – Lekang Filter System. Oppdaterte maskinlister deles med Revac, slik at alle mekanikere har full oversikt over hvilke filter som sitter på hvilket utstyr til enhver tid.  

Etter at vi valgte Lekang Filter som hovedleverandør av filter har vi fått redusert antall leverandører. Med filterlister på alt stasjonært utstyr blir hverdagen mye enklere for mekanikerne på verkstedet, og vi sparer tid og ressurser

Frank Holm CTO, Revac AS

Bruker du mye tid på innkjøp av filter til fastmontert utstyr?

Det lønner seg å samle innkjøp av filter til en og samme leverandør. Med Lekang Filter som partner på filter blir innkjøpene mer effektive.

Filter fra Norges største filterlager for:
dieselmotor og brennstoff // hydraulikk og olje // prosess // støv // trykkluft // ventilasjon

Filter til mange bransjer:
anlegg // transport // landbruk // utleie // marine // havbruk // fritidsbåt // industri // næringsmiddel // kraftproduksjon // olje og gass