Oljesensorer som fanger opp endringer i oljen i hydraulikk- og smøreoljesystemer

 

Det er mye å spare på å ha ren olje. 80 % av driftsstansene i et hydraulikksystem skyldes forurensninger. Hydraulikkoljen er ikke ren selv om oljen er ny. Partikler som havner mellom bevegelige deler lager slitasjeskader, og vann og kondens forringer oljens kvalitet.

Oljekvalitetsmålere (sensorer) fra RMF og Argo-Hytos fanger opp endringer i oljekvaliteten. Oljesensorene fra RMF kan leveres med og uten display.

Partikkeltellere for måling av oljekvalitet i hydraulikk- og smøreoljesystemer i sanntid

Vil du ha et tilbud? Kontakt oss i dag!