Det er mye å spare på å ha ren olje. 80 % av driftsstansene i et hydraulikksystem skyldes forurensninger. Hydraulikkoljen er ikke ren selv om oljen er ny. Partikler som havner mellom bevegelige deler lager slitasjeskader, og vann og kondens forringer oljens kvalitet.

Oljekvalitetsmålere (sensorer) fra RMF og Argo-Hytos fanger opp endringer i oljekvaliteten. Oljesensorene fra RMF kan leveres med og uten display.