Hvilken oppgave har et prosessfilter?

Et prosessfilter har som oppgave å fjerne forurensninger og sikre god kvalitet på væsker og gasser under industrielle prosesser. Hvilken typer prosessfilter finnes og hvordan velger du riktig type hus eller innsats?  

Et prosessfilter har som oppgave å fjerne forurensninger og sikre god kvalitet på væsker og gasser under industrielle prosesser.  

Væsker eller gasser som skal filtreres passerer kun en gang igjennom prosessfilteret, før det behandles i et nytt steg på prosesslinja. Sammenligner du et prosessfilter med et hydraulikkfilter, sirkulerer hydraulikkoljen som en loop og passerer filteret igjen og igjen.  

Siden mediet som skal filtreres kun passerer en gang igjennom filteret, er det viktig å dimensjonere filteret i henhold til oppgitte kravspesifikasjoner.  

Forurensninger i en prosess 

Hva slags type forurensninger du har med å gjøre i en prosess, er relatert til bransje, råvarer og om det er vann, sjøvann, andre typer væsker eller gasser som skal filtreres. Her en noen eksempler på hvilke forurensninger som kan reduseres med riktig filtrering: 

 • Faste partikler som metallspon, slipestøv, partikler fra slitasje av maskindeler  
 • Silt fra jord, sand og mineralske materialer. 
 • Olje og fett 
 • Rust og korrosjonspartikler  
 • Produksjonsrester av produktmaterialer 
 • Kjemiske forurensninger  
 • Bakterier, alger eller andre mikroorganismer 
 • Fukt og lukt  

Vannbehandling, gassproduksjon og fremstilling av næringsmidler er typiske prosesser der det er behov for prosessfilter. 

Hvordan velge riktig prosessfilter?

Skal du bytte ut et filterhus eller bestille innsatsfilter er det et godt utgangspunkt hvis du har nummeret på selve huset og filterpatronene eller filterposene. Dersom denne informasjonen ikke er tilgjengelig, kan det hjelpe med mål eller bilder.  

Vil du ha hjelp til å finne et nytt filterhus med riktige elementer har vi behov for å vite:  

 • Hva slags væske eller gass skal filtreres  
 • Hvilke forurensninger skal fjernes 
 • Dimensjoner  
 • Kapasitet  
 • Viskositet 
 • Ønsket mikron
 • Arbeidstrykk 
 • Behov for indikator?  
 • Andre krav eller spesifikasjoner 

VIL DU HA HJELP TIL Å FINNE RIKTIG PROSESSFILTER? KONTAKT OSS HER

Ulike typer prosessfilter 

Lekang Filter leverer et bredt utvalg av prosessfilter. Vi hjelper med dimensjonering etter dine kravspesifikasjoner og kan gi deg tips og råd om beste filterløsning.  

Filterhus med patroner eller poser 

Et prosessfilter for filtrering av en bestemt type væske eller gass, består ofte av et filterhus med en eller flere filterpatroner eller posefilter (bagfilter). Vi leverer et bredt utvalg av filterpatroner og posefilter med nominell og absolutt mikron.   

 Selvrensende automatfilter 

Selvrensende automatfilter  for prosess uten filterinnsatser er et mer miljøvennlig alternativ. Våre automatfilter renses med tilbakespyling eller knivfilter. Filterhus kan leveres i ulike materialer og kapasiteter.  

Strainer 

Strainer for prosess blir ofte brukt som forfilter, grovfilter eller “temporary” filter. Vi leverer strainere til ulike former for vannbehandling, sjøvannsinntak på båter, igangkjøring (commissioning) og produksjon av prosesser innen olje- og gassproduksjon.  

Lekang Filter leverer filterløsninger for prosess til landbasert industri, kraftproduksjon, næringsmiddel, akvakultur, marine, olje og gass

Kundereferanser: 

Strainer pakke på et produksjonsanlegg for gassolje 

Prosessfilter beskytter lensevannseparator ombord på båt 

Strainer og automatfilter for vannbehandling på Jorden og Solen fontenen i Oslo 

Automatfilter i en prosess der kloakkfett blir til jord 

Har du spørsmål om prosessfilter?

Vi har lang erfaring med prosessfilter og leverer dokumentasjoner og sertifikater etter behov.
Enten du er på jakt etter patroner eller poser? Skal du erstatte et filterhus? Har du behov for et prosessfilter eller strainer for et nytt prosjekt?

Ta kontakt med oss, så finner vi en løsning.

Finn din bransje

Last ned brosjyrer og kataloger